شنبه, ۸ آذر , ۱۳۹۹
آغاز رسمی بسکتبال در شهرستان شفت ۰۴ آبان ۱۳۹۹

آغاز رسمی بسکتبال در شهرستان شفت

ورزش پرطرفدار و دانشگاهی بسکتبال به صورت رسمی در شهرستان کمترتوسعه یافته شفت آغاز به کار کرد.