دوشنبه, ۳۱ شهریور , ۱۳۹۹
«شفت نو» لغو مجوز شد ۱۹ شهریور ۱۳۹۹

«شفت نو» لغو مجوز شد

پروانه انتشار ماهنامه «شفت نو»  لغو شد.