دوشنبه, ۳۱ شهریور , ۱۳۹۹
تمدید فراخوان شعر عاشورایی در شهرستان شفت ۱۴ شهریور ۱۳۹۹

تمدید فراخوان شعر عاشورایی در شهرستان شفت

فراخوان شعر عاشورایی در شهرستان شفت تا 12 مهرماه تمدید شد.