شنبه, ۸ آذر , ۱۳۹۹
صربستان؛ اعتراضات به قرنطینه تبدیل به تظاهرات ضد دولتی شد ۲۰ تیر ۱۳۹۹

صربستان؛ اعتراضات به قرنطینه تبدیل به تظاهرات ضد دولتی شد

تظارهات مخالفان دولت در بلگراد، پایتخت صربستان به روز سوم کشید.

دیدار فرماندار شفت با معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه وبودجه  ۲۰ تیر ۱۳۹۹

دیدار فرماندار شفت با معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه وبودجه 

فرماندار شفت با معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه وبودجه دیدار و گفتگو نمود.