شنبه, ۸ آذر , ۱۳۹۹
فراوری چای بهاره در شهرستان شفت ۰۴ خرداد ۱۳۹۹
فیلم

فراوری چای بهاره در شهرستان شفت

برداشت چای بهاره در شفت آغاز شده است.