چهارشنبه, ۶ اسفند , ۱۳۹۹
آیین نمادین تجلیل از معلمان نمونه شهرستان شفت در سایه کرونا ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹

آیین نمادین تجلیل از معلمان نمونه شهرستان شفت در سایه کرونا

آیین تجلیل از معلمان نمونه شهرستان شفت در سایه کرونا به صورت محدود برگزار شد.