افزونه جلالی را نصب کنید.
آیین نمادین تجلیل از معلمان نمونه شهرستان شفت در سایه کرونا ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹

آیین نمادین تجلیل از معلمان نمونه شهرستان شفت در سایه کرونا

آیین تجلیل از معلمان نمونه شهرستان شفت در سایه کرونا به صورت محدود برگزار شد.