چهارشنبه, ۶ اسفند , ۱۳۹۹
صاحبان کسب و کارهای فرهنگ ، هنر و رسانه در شهرستان شفت ثبت نام کنند ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شفت با اشاره به آسیب های کرونا ویروس  :

صاحبان کسب و کارهای فرهنگ ، هنر و رسانه در شهرستان شفت ثبت نام کنند

رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شفت با اشاره به فراخوان ثبت اطلاعات صاحبان کسب و کارهای فرهنگ ، هنر و رسانه که در زمان شیوع کرونا ویروس متضرر شده اند گفت : براساس اطلاعیه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی متقاضیان می توانند اینترنتی ثبت نام کنند .