افزونه جلالی را نصب کنید.
بانک نشای برنج در روستای لَختَکی شهرستان شفت ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۹
فیلم

بانک نشای برنج در روستای لَختَکی شهرستان شفت

فرماندار شفت همزمان با آغاز نشای برنج در شالیزارهای این شهرستان از یک مجموعه بانک نشا در روستای لَختَکی بازدید نمود .