دوشنبه, ۱۱ اسفند , ۱۳۹۹
آغاز نشای مکانیزه برنج در شالیزارهای شفت ۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
فیلم ؛

آغاز نشای مکانیزه برنج در شالیزارهای شفت

نشای مکانیزه برنج در شالیزارهای شفت از روستای چکوسر این شهرستان آغاز شد.