افزونه جلالی را نصب کنید.
ضدعفونی و گندزدایی معابر شفت برای مقابله با شیوع کرونا ۲۸ فروردین ۱۳۹۹
فیلم؛

ضدعفونی و گندزدایی معابر شفت برای مقابله با شیوع کرونا

در راستای مقابله و پیشگیری از شیوع کرونا معابر شهرستان شفت ضد عفونی و گندزدایی شد.