افزونه جلالی را نصب کنید.
انتصاب مدیران پیشین میراث فرهنگی و مخابرات شفت در گیلان ۲۴ فروردین ۱۳۹۹

انتصاب مدیران پیشین میراث فرهنگی و مخابرات شفت در گیلان

مدیران پیشین اداره  میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری و اداره مخابرات شفت ، مسوولیت های جدیدی را در سازمان مطبوع خویش در استان پذیرفتند .