افزونه جلالی را نصب کنید.
رزمایش دفاع بیولوژیک سپاه در شهرستان شفت ۱۱ فروردین ۱۳۹۹

رزمایش دفاع بیولوژیک سپاه در شهرستان شفت

رزمایش دفاع بیولوژیک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در شفت آغاز شد .