افزونه جلالی را نصب کنید.
بازدید فرماندار از وضعیت معیشتی مددجویان بهزیستی و کمیته امداد شهرستان شفت ۰۳ فروردین ۱۳۹۹

بازدید فرماندار از وضعیت معیشتی مددجویان بهزیستی و کمیته امداد شهرستان شفت

فرماندار شفت از وضعیت چندین خانوار تحت پوشش نهاد های حمایتی این شهرستان بازدید نمود.