دوشنبه, ۳۱ شهریور , ۱۳۹۹
بازدید فرماندار از عملیات اجرایی پل جدید بداب ۲۸ دی ۱۳۹۸

بازدید فرماندار از عملیات اجرایی پل جدید بداب

فرماندار شفت از پل در حال ساخت بداب در این شهرستان بازدید نمود.

درخشش خبرنگاران شفت در جشنواره رسانه ای ابوذر ۲۸ دی ۱۳۹۸

درخشش خبرنگاران شفت در جشنواره رسانه ای ابوذر

خبرنگاران شهرستان شفت در جشنواره رسانه ای ابوذر در 3 بخش حایز رتبه های برتر شدند.