شنبه, ۲۵ مرداد , ۱۳۹۹
سفر معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور به شفت ۲۴ دی ۱۳۹۸

سفر معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور به شفت

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور به شفت آمد .