پنج شنبه, ۸ آبان , ۱۳۹۹
سردار سلیمانی؛ خاری در چشم دشمنان امنیت و صلح بود ۱۴ دی ۱۳۹۸
فرماندار شفت :

سردار سلیمانی؛ خاری در چشم دشمنان امنیت و صلح بود

فرماندار شفت به مناسبت شهادت سردار سلیمانی و همرزمانش در عراق بیانیه ای صادر نمود.