سه شنبه, ۲۹ مهر , ۱۳۹۹
تصویب افزوده شدن ۱۰ مناسبت به تقویم رسمی کشور ۰۳ دی ۱۳۹۸

تصویب افزوده شدن ۱۰ مناسبت به تقویم رسمی کشور

در هشتصد و بیست و پنجمین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی10 مناسبت به تقویم رسمی کشور افزوده شد.