افزونه جلالی را نصب کنید.
آیین صبحگاه مشترک نیروهای نظامی و انتظامی شفت ۱۱ مهر ۱۳۹۸
گزارش تصویری ؛

آیین صبحگاه مشترک نیروهای نظامی و انتظامی شفت

آیین صبحگاه مشترک نیروهای نظامی  و انتظامی در شهرستان شفت برگزار شد.