افزونه جلالی را نصب کنید.
پاسخ بنیاد شهید و امور ایثارگران شفت به مطلب«چه کسی پاسخگو است» ۰۷ مهر ۱۳۹۸

پاسخ بنیاد شهید و امور ایثارگران شفت به مطلب«چه کسی پاسخگو است»

بنیاد شهید و امور ایثارگران شفت در واکنش به مطلب " چه کسی پاسخگو است"  جوابیه داد.