افزونه جلالی را نصب کنید.
رئیس جمهوری: حضور آمریکا در سوریه مداخله‌جویانه و غیرقانونی است ۲۴ شهریور ۱۳۹۸
پیش از عزیمت به آنکارا ؛

رئیس جمهوری: حضور آمریکا در سوریه مداخله‌جویانه و غیرقانونی است

رئیس جمهوری ‌حضور آمریکا در سوریه را مداخله جویانه و غیرقانونی عنوان کرد و گفت: آمریکا به جای آنکه خودش را محکوم کند و اعتراف کند به این که حضورش در منطقه مشکل آفرین است، هر از گاهی کشورها یا مردم مبارز یمن را متهم می‌کند.