افزونه جلالی را نصب کنید.
نفتکش ایرانی « گریس۱» در جبل الطارق رفع توقیف شد ۲۴ مرداد ۱۳۹۸

نفتکش ایرانی « گریس۱» در جبل الطارق رفع توقیف شد

ابرنفتکش ایرانی «گریس ۱» بعد از ۴۰ روز توقیف در جبل الطارق رفع توقیف شد.