افزونه جلالی را نصب کنید.
آخرین واکنش ها به سرنگونی پهباد جاسوسی آمریکا ۳۱ خرداد ۱۳۹۸

آخرین واکنش ها به سرنگونی پهباد جاسوسی آمریکا

واکنش های مقامات آمریکایی و مقامات جهانی به سرنگونی پهپاد جاسوسی آمریکا در هرمزگان همچنان ادامه دارد وبه بحث اول رسانه های جهان تبدیل شده است.