افزونه جلالی را نصب کنید.
بازدید فرماندار شفت از نشای مکانیزه برنج در روستای کمسار ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

بازدید فرماندار شفت از نشای مکانیزه برنج در روستای کمسار

فرماندار شهرستان شفت از نشای مکانیزه برنج در روستای کمسار بازدید نمود