افزونه جلالی را نصب کنید.
آغاز توزیع تخم نوغان در شهرستان شفت ۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

آغاز توزیع تخم نوغان در شهرستان شفت

توزیع تخم نوغان در بین نوغانداران شفت با حضور معاون فرماندار این شهرستان آغاز شد.