افزونه جلالی را نصب کنید.
برگزاری کارگاه آموزشی فرهنگ ترافیک در شفت ۲۰ مرداد ۱۳۹۷

برگزاری کارگاه آموزشی فرهنگ ترافیک در شفت

کارگاه آموزشی فرهنگ ترافیک در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شفت برگزار شد . 

محسنی بندپی سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شد ۲۰ مرداد ۱۳۹۷

محسنی بندپی سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شد

رئیس جمهور طی حکمی براساس اصل ۱۳۵ قانون اساسی انوشیروان محسنی بندپی را به عنوان سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منصوب کرد.