افزونه جلالی را نصب کنید.
ارتقای فرهنگ اجتماعی متأثر از رسانه های عمومی است ۱۷ مرداد ۱۳۹۷

ارتقای فرهنگ اجتماعی متأثر از رسانه های عمومی است

استاندار گیلان گفت: ارتقاء فرهنگ اجتماعی تا حد بسیار زیادی متاثر از رسانه های عمومی است.