افزونه جلالی را نصب کنید.
اولیاء فرزندان خود را به محافل دینی هدایت نمایند ۰۶ مرداد ۱۳۹۷

اولیاء فرزندان خود را به محافل دینی هدایت نمایند

رئیس اداره تبلیغات اسلامی فومن و شفت با اشاره به وظایف اداره تحت امرش، به اقدامات صورت گرفته پرداخت و سپس عنوان نمود اولیاء فرزندان خود را به محافل دینی هدایت نمایند؛

ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در انتظار نظر شورای نگهبان ۰۶ مرداد ۱۳۹۷

ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در انتظار نظر شورای نگهبان

نمایندگان مجلس شورای اسلامی هفته گذشته طرح ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان را با هدف جوانگرایی دستگاه های اجرایی تصویب کردند، این طرح هم اکنون در مرحله بررسی در شورای نگهبان است.