افزونه جلالی را نصب کنید.
میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری شفت نیازمند خانه تکانی است ۱۱ اسفند ۱۳۹۵

میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری شفت نیازمند خانه تکانی است

نوروز می آید اما افکار کهنه مدیران گردشگری در شفت چون رختی مندرس بر پیکر بی جان این صنعت رخ می نماید .