افزونه جلالی را نصب کنید.
کشف بیش ازیک تن آرد قاچاق در شفت ۲۵ آبان ۱۳۹۵

کشف بیش ازیک تن آرد قاچاق در شفت

فرمانده انتظامی شفت از کشف بیش از یک تن آرد خارج از شبکه توزیع در این شهرستان خبر داد.