افزونه جلالی را نصب کنید.
خشکسالی در شهرستان حاکم نیست ۱۷ تیر ۱۳۹۴

خشکسالی در شهرستان حاکم نیست

فرماندار شهرستان شفت گفت:وضعیت خشکسالی در شهرستان حاکم نیست با کمی تلاش و مدیریت آب می‌توانیم سال کشاورزی خوبی را پشت سر بگذاریم.