ویژه

  • فرماندار شهرستان شفت :

    در اجرای قانون باید کرامت انسانی شهروندان حفظ شود

    نماینده عالی دولت در شفت با بیان اینکه کسی منکر اجرای قانون نیست اما در اجرای قانون باید کرامت انسانی شهروندان حفظ شود افزود : بخشی از مکشوفات قاچاق چوب می تواند در اختیار حاشیه…