ویژه

  • بیکاری فارغ التحصیلان به روستاها رسیده است

    مطالعات جدید نشان می‌دهد رکورد بیکاری فارغ‌التحصیلان روستایی مربوط به رشته‎های حقوق، صنعت و فرآوری، محیط‌زیست، بازرگانی، علوم اداری و مهندسی است و در این رشته‌ها بیشترین مشکل ورود به بازارکار وجود دارد.

  • ۸۵ درصد روستاهای شفت گازدار می شوند

    فرماندار شفت با بیان اینکه گازرسانی به خوشه های صیقلان ، کمسار ، جیرده ، چوبر و شالما ادامه می یابد افزود: در آینده ای نزدیک 85 درصد روستاهای شفت گازدار می شوند.