ویژه

  • ۸۵ درصد روستاهای شفت گازدار می شوند

    فرماندار شفت با بیان اینکه گازرسانی به خوشه های صیقلان ، کمسار ، جیرده ، چوبر و شالما ادامه می یابد افزود: در آینده ای نزدیک 85 درصد روستاهای شفت گازدار می شوند.