ویژه

  • پیشرفت کشور با همکاری سه قوه میسر است

    یس جمهور بعد از جلسه سران قوا گفت: رسیدن به پیشرفت تنها در سایه هماهنگی و همدلی سه قوه امکان‌پذیر است و باید دست به دست هم دهند تا از فضای پسابرجام به نفع مردم‌،…