ویژه

  • دولت و آنچه منتقدان نمی گویند

    روی دیگر سکه همیشه در رونق مخالفت با سیاست های دولت، واقعیاتی است که بیشتر مخالفان به عمد از اعلام آن ها خودداری می کنند. از آن رو که با اعلان عمومی دلایل و تبعات…

  • معاون امور گیاهی سازمان جهاد کشاورزی گیلان مطرح نمود ؛

    شهرستان شفت رتبه نخست پرورش گل محمدی در گیلان

    معاون امور گیاهی سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت : هم اکنون بیشترین گل‌گاو زبان در رودسر ،بیشترین گل محمدی در شهرستان شفت و بیشترین زعفران گیلان در دیلمان کشت می‌شود.