شفت

  • رییس منابع طبیعی و آبخیزداری شفت خبر داد :

    قاچاق چوب با اسب در جنگل سفیدمزگی شفت

    رییس منابع طبیعی شفت گفت : قاچاقچیان پس از غافلگیر شدن توسط یگان حفاظت اسب ها را در جنگل رها کردند و از محل  گریختند.

  • سد لاسک به تهران رفت

    مدیرکل حفاظت از محیط‌ زیست گیلان از ارجاع پرونده سد لاسک شفت به کمیته ملی تصمیم‌گیری خبر داد و گفت: اجرا و یا عدم اجرای سد لاسک نهایتاً تا هفته بعد تعیین تکلیف می‌شود.