شفت

  • رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شفت خبر داد :

    فعالیت ۱۵۲ مسجد در شهرستان شفت

    رییس اداره اوقاف و امور خیریه شفت گفت : 152 مسجد و 32 بقعه در این شهرستان فعالیت می کنند.