شفت

  • نماینده مردم فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی

    لزوم ارایه پیشنهاد و راهکار در بیان انتقاد

    نماینده مردم فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه انتقاد خوب است اما در کنار بیان آن باید پیشنهاد و راهکار هم باید وجود داشته باشد افزود : انصاف نیست هر حرفی…