شفت

  • رییس منابع طبیعی و آبخیزداری شفت :

    عامل آتش سوزی جنگل های شفت ، انسانی و مسافران بودند

    رییس منابع طبیعی و آبخیزداری شفت : در آخرین روزهای تعطیلات نوروزی سال جاری به دلیل حضور گسترده گردشگران و هموطنان عزیز در اراضی جنگلی شفت متاسفانه برخی افراد انگشت شمار با عدم رعایت نکات…