شفت

  • تاملی بر کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲

    در روز 28 مرداد 1332 خورشیدی, حکومت ملی دکتر محمد مصدق پس از 27 ماه و 15 روز حکومت توسط کودتای انگلیسی-آمریکایی و با حمایت برخی از رجال وابسته داخلی به موفقیت انجامید و مصدق…

  • خبرنگاری خطرنگاری است

    همایش تجلیل از خبرنگاران استان گیلان در مجتمع فرهنگی خاتم الانبیا با تجلیل از دو هفته نامه روز بعد و سایر رسانه های مجازی و مکتوب استانی برگزار شد.