شفت

  • اتصال ۹ روستای شفت به شبکه گاز طبیعی

    فرماندار شفت با بیان اینکه اعتباری معادل 25 میلیارد تومان برای گازرسانی به 35 روستا و 75 کیلومتر شبکه گذاری مصوب شده است افزود : امیدواریم در دهه فجر سالجاری 9 روستا از نعمت گاز…

  • پایمال شدن حقوق شهروندی در صف گاز !

    رانندگان متخلف به جای اینکه از ورودی جایگاه خود را به نازل های گاز برسانند به دلیل اینکه در صف نوبت قرار نگیرند از راه خروجی وارد جایگاه می شوند و بدون هیچ مزاحمتی اقدام…