شفت

  • مهدی نادری پیشکسوت فوتبال و داور مسابقات محلی در شهرستان شفت

    آخرین جام جهانی

    همین چند هفته پیش بود که خبری تاسف بار ، جامعه ورزش شهرستان شفت را فراگرفت و سبب اندوه شهروندان و مردم ورزش دوست این سامان شد.

  • پیرمرد گمشده در جنگلهای شفت پیدا شد

    مدیر عامل هلال احمر گیلان گفت: مرد 60 ساله از اهالی شفت که از روز  یکشنبه در منطقه جنگلی ویسرود این شهرستان گم شده بود، عصر دیروز توسط امدادگران این جمعیت و اهالی محل پیدا…