شفت

  • معاون امور گیاهی سازمان جهاد کشاورزی گیلان مطرح نمود ؛

    شهرستان شفت رتبه نخست پرورش گل محمدی در گیلان

    معاون امور گیاهی سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت : هم اکنون بیشترین گل‌گاو زبان در رودسر ،بیشترین گل محمدی در شهرستان شفت و بیشترین زعفران گیلان در دیلمان کشت می‌شود.