شفت

 • سید محمد حسین واحدی سیاهمزگی
  سید محمدحسن واحدی سیاهمزگی :

  فردای انتخابات بازنده ای نداریم

  واحدی سیاهمزگی کاندیدای لیست امید انتخابات مجلس شورای اسلامی رشت : فردای انتخابات بازنده ای نداریم چون برای رسیدن به هدف عالی توسعه متعالی و همه جانبه و فراگیر رقابت میکنیم

 • انتخابات شورای شهر شفت

  شفت شهر تغییر

  پس از اعلام نتایج انتخابات شورای شهر شفت اعضای کنونی این شورا واکنش های مختلفی از خود نشان دادند.