گزارش تصویری

  • بالا مردخه شفت و تصاویری از آن

    مردخه یکی از روستاهای کهن منطقه غرب گیلان است. دهخدا در لغت نامه اش آورده است که این روستا دارای 1225 تن سکنه بوده است . قراء امیرخان محله ، کنار محله ، لختگه در…

  • زمستان و گذری به ییلاقات شفت

    ییلاق را با سبزی و سرمای تابستانش می شناسند اما ییلاق روی دیگری هم دارد که سپیدی در آن موج می زند. در زمستان می توانید جشن عروسی ییلاق را ببینید.