گزارش تصویری

  • آتش سوزی جنگل های روستای لیفکوخندان

    آتش سوزی جنگل های روستای لیفکوخندان که از حوالی ساعت ۲۱ تا ساعت ۲۲ دیشب شروع شده بود تا نیمه شب ادامه داشت. خسارت این آتش سوزی به گفته یک منبع آگاه در حدود دویست…