گزارش تصویری

  • تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی روسیه

    با سفیران فوتبال ایران در جام جهانی روسیه

    گذر فوتبال از مرزهای سیاست و ظهور فوتبالیست ها در قامت سفیران دیپلماسی عمومی، نمایانگر بخشی از قدرت نرم این رشته پرطرفدار در جهان بوده و واقعیتی است که انکار آن توسط کارشناسان مختلف به…