ملاسرا

  • ملاسرا شفت محوری پر خطر برای مهمانان نوروزی

    با وجود به درازا کشیدن عملیات اجرایی پروژه چهار بانده کردن محور ملاسرا - شفت و نبود علایم هشدار دهنده ناکافی و نور نامناسب مسیر ، باید نگران مسافران نورزوی بود که آشنایی کافی با…

12