ملاسرا

  • پاکسازی ۸۰ درصدی آببندان ملاسرا از سنبل آبی

    فرماندار شفت با اشاره به اینکه تاکنون 80 درصد از گیاه سنبل آبی در آببندان ملاسرا جمع آوری گردیده است ابراز امیدواری کرد که این آب بندان منبعی برای جذب گردشگران و سرمایه برای منطقه…

12