ایران و جهان

  • الحاقیه شخص ثالث رایگان دریافت کنید

    رئیس کل بیمه مرکزی از افزایش نیافتن تعرفه حق بیمه شخص ثالت در سال جاری خبر داد و گفت : دارندگان وسایل نقلیه می توانند از امروز برای دریافت الحاقیه رایگان شخص ثالت به شرکت…