ایران و جهان

  • واکنش مجلس به بازگشایی سفارت انگلیس

    رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به بازگشایی سفارت انگلیس در تهران گفت: با توجه به اینکه انگلیسی ها خود سفارت را در تهران تعطیل کردند و رفتند و اکنون تصمیم به بازگشت گرفته…

  • سیاستمداران با چه صدایی برتر هستند؟

    بنا به یافته های یک مطالعه جدید به نظر می رسد که رأی دهندگان نامزدهای سیاسی با صدای بم را ترجیح میدهند زیرا این نامزدها قدرت و صلاحیت را منتقل می کنند.به گفته محققان، این…

  • شوراهای اسلامی روستاها ضعیف نگه داشته شده اند

    توسعه روستایی ریاست جمهوری تصریح کرد: شوراهای اسلامی روستاها ضعیف نگه داشته شده اند و شما اعضای شورای عالی استان‌ها براساس قانون موظف به حمایت از شورای روستاها هستید و ما هم موظف به مسئله…