ایران و جهان

  • پیشرفت کشور با همکاری سه قوه میسر است

    یس جمهور بعد از جلسه سران قوا گفت: رسیدن به پیشرفت تنها در سایه هماهنگی و همدلی سه قوه امکان‌پذیر است و باید دست به دست هم دهند تا از فضای پسابرجام به نفع مردم‌،…

  • کرکس اسرائیلی جاسوس بود؟

    مقام‌های اسرائیل می‌گویند لبنان کرکس بزرگی که در به ظن جاسوسی برای تل آویو به دام انداخته بود، با دخالت سازمان ملل متحد آزاد کرده و به این کشور بازگردانده است.