ایران و جهان

  • داستان تلخ قتل دو «ستایش» شش ساله و یک تأمل

    اطلاعات به‌ دست‌آمده نشان می‌داد، این مرد جوانی کارگر، ۳۳ساله، متأهل و پدر دو فرزند است که در همسایگی خانواده ستایش زندگی می‌کند. بررسی‌ها نشان می‌داد، او از روستا خارج شده و کسی از وی…