ایران و جهان

  • نوبخت :

    هدف ما تولید بیکار بدهکار نیست

    رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: ما به دنبال پول‌پاشی نیستیم و هدف ما تولید بیکار بدهکار نیست، بلکه هدف اصلی ما این است که در سال‌جاری بتوانیم یک میلیون و ۳۳ هزار فرصت شغلی…

  • معمای مرتضوی

    آذرماه 96 سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران ، در پرونده جنجالی کهریزک به تحمل دو سال حبس محکوم و این حکم نیز از سوی دادگاه تجدید نظر استان تهران تایید شد اما از او که…